Αρχαιολογικοί Χώροι

Μπούρτζι

Μπούρτζι: Το Κάστρο του Θρόνου Castello dello Soglio. Αυτό ήταν το πρώτο όνομα του ενετικού κάστρου που, μαζί με το Παλαμήδι, αποτελεί σήμα-κατατεθέν του Ναυπλίου. Οι περισσότεροι από εμά...